Ieņēmumi no investīciju platformām


Investoriem jāņem vērā, ka īpašos gadījumos ienākumu nodoklis var tikt ieturēts arī gadījumos, kad investors nodrošinājis nepieciešamos dokumentus rezidenta apliecību.

ieņēmumi no investīciju platformām

Īpašais gadījums, kas attiecas uz investīcijām aizdevumos, kas izsniegti Čehijā, apskatīts zemāk esošajos jautājumos. Esmu augšupielādējis savu rezidenta apliecību.

ieņēmumi no investīciju platformām

Kāpēc mani ienākumi no investīcijām Čehijā izsniegtajos aizdevumos joprojām tiek aplikti ar ienākuma nodokli platformā? Pienākums aplikt ar ienākumu nodokli peļņu, kas gūta, investējot Čehijā izsniegtajos aizdevumos, ir noteikts Čehijas Republikas Ienākumu nodokļa likuma Iepriekšminētā likuma Šajā gadījumā VIAINVEST nodokļu politika balstās uz iepriekšminētajiem likumiem, kā arī attiecīgajiem starpvalstu līgumiem par dubultās nodokļu aplikšanas novēršanu starp investora rezidences valsti un aizdevuma izsniegšanas valsti Čehiju.

ieņēmumi no investīciju platformām

Starpvalstu līgumi var paredzēt nodokļu atvieglojumus vai atbrīvot investorus no nodokļu ieturēšanas platformā pavisam, ja investors nodrošinājis rezidenta apliecību, taču pastāv vairāki īpašie gadījumi, kad daļa nodokļu jorojām tiek ieturēti platformā, neskatoties uz to, ka ir apstiprināta ieņēmumi no investīciju platformām apliecība. Lūdzam ņemt vērā, ka ienākumu nodoklis tiek attiecināts tikai un vienīgi uz gūtu peļņu, nevis investēto pamatsummu.

ieņēmumi no investīciju platformām

Saraksts ar nodokļu likmēm standarta un īpašajos gadījumos, kas rodas, investējot Čehijā izsniegtajos aizdevumos, ir pieejams zemāk: Investīcijas Čehijā izsniegtos aizdevumos Standarta ienākumu nodokļa likme, ja nav rezidenta apliecības Ienākumu nodokļa likme īpašos gadījumos, ja ir rezidenta apliecība Privātpersona.