Ienākumi no interneta ar pielikumiem pārskata 2020. gadu


Lai varētu piemērot atvieglojumu, sabiedrība nedrīkst pārsniegt norādītos divus kritērijus divus pārskata gadus pēc kārtas.

ienākumi no interneta ar pielikumiem pārskata 2020. gadu bitcoin likme mēnesī

Saīsinātajā pielikumā norāda visu Gada pārskatu likumā noteikto pielikumā norādāmo informāciju, izņemot par: — aizņēmumiem, kas pārvēršami akcijās; — mātes sabiedrības īpatsvaru sabiedrības kapitālā, ja meitas sabiedrības ir pirkušas vai pārdevušas mātes sabiedrības akcijas; — finanšu instrumentiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā sadalījumā pa atvasināto finanšu instrumentu grupām. Tā kā  šādas sabiedrības nesastāda vadības ziņojumu, tad tām ir jāiesniedz apliecināts akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu.

Jāiesniedz arī sabiedrības valdes parakstīts paskaidrojums par Gada pārskatu likuma Iesniedzams arī paskaidrojums vai akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, kuru kapitālsabiedrības aizstāj ar akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu.

ienākumi no interneta ar pielikumiem pārskata 2020. gadu privatefx binārās opcijas

Atgādinām, ka abonentiem Bilances mājaslapā   bez maksas  žurnāla iepriekš izdoto numuru elektroniskais arhīvs. Žurnāla numurus iegādāties var izdevniecībā Lietišķās informācijas dienests Klientu nodaļā Graudu ielā 68, Rīgā Kļūda rakstā?

ienākumi no interneta ar pielikumiem pārskata 2020. gadu papildu ienākumu grafiks

BilancePLZ ir specializēts portāls, kas sniedz visaktuālāko informāciju par jaunumiem grāmatvedībā, nodokļos, likumdošanā un personāla jautājumos no praktizējošiem grāmatvežiem, revidentiem un citiem augstas klases finanšu ekspertiem.