Ievads iespējām. Ievads ES finansējumā - Publications Office of the EU


Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija Mērķis uzlabot studiju procesa kvalitāti informācijas meklēšanas, izguves un apstrādes jomā, dodot vispārēju priekšstatu par medicīnas informācijas meklēšanas iespējām, padziļinātas iemaņas medicīnas informācijas ievads iespējām tiešsaistes datubāzēs un pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed.

kā nopelnīt daudz naudas iztikai

Priekšzināšanas pamatiemaņas darbā ar datoru, valsts valodas un angļu valodas zināšanas Rezultāti Zināšanas Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus atpazīt un novērtēt kvalitatīvus, ticamus, izvērtētus un zinātniskus zobārstniecības un medicīnas informācijas resursus.

Studenti demonstrēs informācijas meklēšanas rīkus un līdzekļus, izveidos atbilstošu informācijas meklēšanas stratēģiju un piemēros kritisko vērtēšanu atrastajai informācijai.

Iegūtās zināšanas ļaus ievads iespējām otrā tīmekļa rīkus un iespējas zobārstniecības jaunākās informācijas saņemšanai un organizēšanai. Prasmes Studiju kursa apguves ievads iespējām studenti pratīs patstāvīgi strādāt ar elektroniskajiem resursiem medicīnas un zobārstniecības nozarē, pielietot paplašinātās meklēšanas prasmes elektroniskās informācijas meklēšanā.

kā nopelnīt naudu par bināro opciju video stratēģijām

Veiks padziļināto informācijas meklēšanu tiešsaistes datubāzēs, pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed, veidos precīzas meklēšanas stratēģijas un saglabās rezultātus. Kompetences Studenti, pielietojot apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, spēs veikt kvalitatīvu, izvērtētu informācijas meklējumu.

pirmais binari variants

Patstāvīgi analizēs informācijas meklēšanas iespējas un situācijas, kā arī veidos atbilstošu meklēšanas stratēģiju. Kritiski analizēs atrastās informācijas ticamību un noderīgumu, tās atbilstību tēmai un konkrētajai situācijai. Plānojums Plānošanas periods

kā nopelnīt naudu pensionāram internetā