Interneta ieņēmumu formula


Valsts ieņēmumu dienesta VID sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa skaidro, ka gada diferencētais neapliekamais minimums tiek aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta noteiktu formulu un piemērots rezumējošā kārtībā, maksātājam iesniedzot taksācijas gada ienākumu deklarāciju.

interneta ieņēmumu formula

Neapliekamā interneta ieņēmumu formula un nodokļa atvieglojumu apmērs eiro mēnesī No Šogad maksimālais gada neapliekamais minimums ir  eiro  eiro mēnesīgada apliekamais ienākums, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, —  eiro  eiro mēnesī. Ir papildināta arī VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķina formula ar paredzamo ienākumu interneta ieņēmumu formula koeficientu 1,09lai IIN maksātājiem, pieaugot ienākumiem, nerastos IIN piemaksas.

interneta ieņēmumu formula

Minētā ienākumu pieauguma koeficienta ieviešanas mērķis ir aprēķināt VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu iespējami tuvu nodokļa maksātāja faktiskajiem taksācijas gada ienākumiem.

Ienākumu pieauguma koeficients tiks piemērots, aprēķinot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, ko piemēro taksācijas gada laikā, bet nodokļa maksātājam rezumējošā kārtībā, iesniedzot taksācijas gada ienākumu deklarāciju, tiks aprēķināts taksācijas gada diferencētais neapliekamais minimums atbilstīgi nodokļa maksātāja faktiskajiem taksācijas gada ienākumiem.

interneta ieņēmumu formula

Saistītie raksti.