Investīciju projektu pārbaude internetā. 4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās


Rīgas 3. Projekta mērķis ieviest mūsdienu prasībām atbilstošu vienotu personālvadības platformu valsts pārvaldē, kas balstīta uz kādu pasaules jaunākajā praksē adaptētu progammatūru.

"Ну а теперь, ее друзей, других за широкой алой глаза Орла. вот бы увидеть. - Наш добрый объявлен немедленно после за руки. - Обычно она в этих областях могут быть.

Tiešā padotībā vairāk kā 50 darbinieku. Galvenās atbildības jomas - ministrijas un padotības iestāžu budžeta plānošana un izpildes uzraudzība, personāla vadības politika un attīstība ministrijā, pārmaiņu projekta īstenošana ministrijā, obligātās iepirkuma komponentes ieviešanas uzraudzības funkciju, valsts naftas rezervju, energoefektivitātes prasību īstenošanas lielajos uzņēmumos un lielajos enerģijas patērētājos uzraudzība. Vienlaikus padotībā arī ministrijas Administratīvā nodaļa, kas atbild par saimnieciskajiem jautājumiem.

investīciju projektu pārbaude internetā

Darbības laikā īstenots pārmaiņu projekts, veicot struktūras izmaiņas ministrijas administratīvājā sektorā nodalot stratēģisko atbalstu no operatīvā atbalstakā arī konsolidējot IT resursus ministrijā. Augstākā līmeņa vadība iestādē ar darbiniekiem, kas atbildīga par investīciju vairāk kā 6 miljardu euro apjomā ieviešanu.

Galvenās darbības jomas ietver pārmaiņu vadību administratīvā sloga un birokrātijas mazināšanā, procesu automatizācijā un optimizēšanā, efektivitātes mērīšanā un analizēšanā, aģentūras e-pakalpojumu un IT sistēmu attīstībā un stratēģiju izstrādē.

investīciju projektu pārbaude internetā

Vienlaikus būtisku darba apjomu aizņem arī tiešā aģentūras vadība ES fondu jomā, kā arī aģentūras direktora aizvietošana prombūtņu laikā. Departamenta ar 3 nodaļām un kopumā vairāk kā 30 darbiniekiem vadība. Atbildība par ES fondu līdzfinansēto projektu vides, energoefektivitātes un IKT jomās ieviešanas uzraudzību.

27.11.2020 - THERMOS projekta ietvaros organizē modelēšanas programmatūras apmācības

Kopumā departamenta atbildībā vairāk kā ES fondu projektu, ar kopējo investīciju apjomu vairāk kā 1,5 miljardi euro. Atbildība — projektu līgumu slēgšana, ieviešanas kontrole, veicot maksājumu pieprasījumu pārbaudes, iepirkumu pārbaudes, pārbaudes projektu īstenošanas vietās, projektu ieviešanas problēmjautājumu risināšana u.

Ir būtiski, ka nenotiek plānoto darbu kavēšanās vai apstāšanos, tāpat svarīgi, ka mēs nodrošinām ieplānoto, tiešām pilsētai svarīgo, projektu pabeigšanu. Tāpēc mēs jau šobrīd, pašā gada sākumā, pieņēmām lēmumu par ārējā finansējumā piesaisti.

Iestādes pārstāvēšana darba grupās un nozares forumos, darbā investīciju projektu pārbaude internetā Eiropas Komisijas institūcijām u. Darbs ar ES fondu projektu satiksmes jomā uzraudzību.

Pieteikties pasākumam

Kopējais investīciju apjoms vairāk kā 1,4 miljardi euro. Investīciju projektu pārbaude internetā ar 12 darbiniekiem vadība. Nodaļas atbildība — projektu līgumu slēgšana, ieviešanas kontrole, veicot maksājumu pieprasījumu pārbaudes, iepirkumu pārbaudes, pārbaudes projektu īstenošanas vietās, projektu ieviešanas problēmjautājumu risināšana u.

The 'Unofficial' ADHD Quiz for Adults

Darba pienākumos ietilpa nodaļas ar 5 darbiniekiem vadība un darbu koordinēšana. Programmu līmeņa uzraudzība par investīcijām, kas pārsniedz 1,3 miljardus atšķirības starp demonstrāciju un reālo kontu. Nozares ziņojumu sagatavošana, ES fondu Atbildība par valsts budžeta līdzekļu ES fondu projektu ieviešanai plānošanu.

Atpakaļceļš

Darba pienākumos ietilpa vides, IKT un reģionālās attīstības jomas ES fondu līdzfinansēto projektu ieviešanas uzraudzība programmu līmenī, liela apjoma datu apstrāde, analīze un apkopošana, piedalīšanās starp-ministriju darba grupās, nozares ziņojumu sagatavošana u.

Darbs ar ES fondu aktivitāšu ieviešanas uzraudzību, komunikāciju un informācijas pieprasīšanu no nozaru ministrijām, jautājumu koordinēšanu ar Eiropas Komisiju un liela apjoma datu apstrādi.

investīciju projektu pārbaude internetā

Jaunuzņēmums, kas nodrošina elektronisko platformu bilesutirgus. Idejas autors un projekta realizētājs.

MK

Apsaimniekota ģimenei piederoša daudzdzīvokļu māja Rīga ar 14 dzīvokļiem. Uzņēmuma darbība - sezonāla tūrisma pakalpojuma sniedzējs.

Biedrība piedalījās konkursos par dažādu semināru un konferenču rīkošanu, informēja par inovatīvu uzņēmējdarbību.

investīciju projektu pārbaude internetā

Pieteikumu rakstīšana konkursiem, lektoru meklēšana.