Kādi ir rādītāji tirdzniecībā. Pierakstieties jaunumiem!


kādi ir rādītāji tirdzniecībā

Uzņēmējdarbības konfidences rādītāji raksturo vispārējo situāciju nozarē un tiek iegūti, veicot rūpniecības, būvniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojumu nozaru konjunktūras apsekojumus.

Ja rādītājs ir virs nulles, ir pozitīva uzņēmējdarbības vide, ja zem nulles — negatīvs uzņēmēju noskaņojums.

kādi ir rādītāji tirdzniecībā

Mazumtirdzniecībā konfidences rādītājs pieaudzis par 8,6 procentpunktiem Pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem jūlijā konfidences rādītājs mazumtirdzniecībā bija kādi ir rādītāji tirdzniecībā, kas, salīdzinot ar jūniju, pieaudzis par 8,6 procentpunktiem.

Pārtikas preču, kā arī degvielas mazumtirdzniecībā, konjunktūras situācijai uzlabojoties, konfidences rādītāji kādi ir rādītāji tirdzniecībā sasnieguši pozitīvas vērtības, bet nepārtikas preču mazumtirdzniecībā, kā arī automobiļu, motociklu, to daļu un piederumu tirdzniecībā konfidences rādītāji joprojām ir negatīvi.

Pēdējo minēto faktoru atzīmējuši divreiz mazāk respondentu nekā aprīlī. Pakalpojumu sektorā konfidences rādītāji saglabājas negatīvi gandrīz visās nozarēs Pakalpojumu sektorā Salīdzinot ar jūniju, šis rādītājs pieaudzis par 5,8 procentpunktiem.

Iekārtas un transportlīdzekļi Preču starptautiskās tirdzniecības attīstība, ES 28 dalībvalstis,

Konfidences rādītāji jūlijā vēl joprojām ir negatīvi gandrīz visās pakalpojumu nozarēs, pozitīvas vērtības sasniedzot tikai ēku uzturēšanas un ainavu arhitektūras pakalpojumos, datorprogrammēšanā, kā arī veterinārajos pakalpojumos. Viszemākie rādītāji tāpat kā iepriekšējā mēnesī bija gaisa transporta, izmitināšanas, ēdināšanas, kā arī ceļojumu biroju un tūrisma operatoru nozarēs.

Šis rādītājs ir par 9 procentpunktiem lielāks nekā pagājušā gada jūlijā.

kādi ir rādītāji tirdzniecībā

Būvniecībā konfidences rādītājs pieaudzis tikai par 1,4 procentpunktiem Konfidences rādītājs būvniecībā pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem šī gada jūlijā bija ,9. Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, rādītājs pieaudzis par 1,4 procentpunktiem, ko ietekmēja pozitīvāks uzņēmēju vērtējums par būvdarbu pasūtījumu līmeni, savukārt mazāk optimistiska bija gaidāmās nodarbinātības prognoze nākamajiem trim mēnešiem.

Daina Pelēce Latvijas Bankas ekonomiste Tikmēr Latvijas eksporta gada pieaugums februārī sasniedza 9. Līdz ar stabilo eksporta apjoma kāpumu Latvijas preču ārējās tirdzniecības bilance turpināja uzlaboties, apliecinot Latvijas ražotāju konkurētspējas noturību arī salīdzinoši nelabvēlīgos apstākļos. Februārī pieaugums gada griezumā saglabājās gandrīz visās Latvijai nozīmīgākajās eksporta preču grupās, sevišķi labs pieaugums tika novērots koksnes izstrādājumu un elektroierīču un elektrisko iekārtu eksportā.

Konfidences rādītājs pieauga specializētajos būvdarbos, bet samazinājās inženierbūvniecībā. Ēku būvniecībā konfidence palika iepriekšējā mēneša līmenī.

Mūsdienu globalizācijas apstākļos veidojas arvien ciešāki ekonomiskie sakari starp dažādām ekonomiskām valstīm.

Apstrādes rūpniecības konfidences rādītājs palielinājies, pateicoties pozitīvākam pasūtījumu līmeņa novērtējumam Apstrādes rūpniecībā konfidences rādītājs jūlijā bija -7 par 5,1 procentpunktu vairāk nekā šī gada jūnijāko ietekmēja uzņēmumu pozitīvāks šī brīža pasūtījumu līmeņa novērtējums un optimistiskas uzņēmumu vadītāju prognozes sava uzņēmuma aktivitātei nākamajiem trim mēnešiem gaidāmā ražošanas aktivitāte, kopējā saimnieciskā darbība.

Konfidences rādītāji jūlijā joprojām ir negatīvi gandrīz visās apstrādes rūpniecības nozarēs izņemot ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā un gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanātomēr, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, tie ir uzlabojušies.

kādi ir rādītāji tirdzniecībā

Vislielākais konfidences rādītāja pieaugums, salīdzinot ar jūniju, bija tekstilizstrādājumu ražošanā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā. Jūlijā turpināja uzlaboties uzņēmēju noskaņojums gan par gaidāmo preču realizācijas cenu, gan par gaidāmo nodarbinātības attīstību tuvākajos mēnešos.

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, pieaudzis uzņēmumu novērtējums kopējo pasūtījumu apjomam pēdējos trīs mēnešos par opcija un repo un vērtējums par sagaidāmo eksporta pasūtījumu apjomu nākamajos trīs mēnešos par 7,6 procentpunktiemtai skaitā, novērtējums eksporta pasūtījumiem gan uz Eiropas Savienības ESgan uz Neatkarīgo Valstu Sadraudzības NVS dalībvalstīm.

Salīdzinot ar jūniju, turpināja uzlaboties arī apstrādes rūpniecības uzņēmumu konkurētspējas novērtējums pēdējos trīs mēnešos gan iekšējā, gan ārējā tirgū. Ekonomikas sentimenta rādītājs raksturo kopējo sociāli ekonomisko situāciju valstī noteiktā periodā mēnesīun to visām ES valstīm pēc vienotas metodoloģijas aprēķina Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts, par pamatu ņemot 15 dažādas sezonāli izlīdzinātas rūpniecības, būvniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojumu nozaru, kā arī patērētāju konfidences rādītājā ietvertās komponentes.

kādi ir rādītāji tirdzniecībā

Jāņem vērā, ka konjunktūras apsekojumu dati par jūniju tika vākti no 1. Savukārt rādītāja vērtība, kas ir mazāka parparāda, kādi ir rādītāji tirdzniecībā ekonomiskās situācijas raksturojums ir zemāks par ilgtermiņa vidējo vērtību.

Ārējās tirdzniecības rādītāji apliecina Latvijas ražotāju konkurētspējas noturību

Šī informācija ir publisks paziņojums un neatspoguļo LV portāla viedokli. Par tās saturu atbild iesūtītājs.

kādi ir rādītāji tirdzniecībā

Publicēšanas noteikumi Labs saturs.