Magma tirdzniecības darbinieku atsauksmes,


magma tirdzniecības darbinieku atsauksmes

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība LPDA apvieno magma tirdzniecības darbinieku atsauksmes Latvijas reģionu pašvaldību iestādēs un uzņēmumos nodarbinātos biedrus. Arodbiedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.

LPDA pamatmērķis ir apvienot savas darbības nozarē nodarbinātos darbiniekus kopīgai rīcībai, vienoti darbojoties, lai īstenotu katra un visu biedru pamatotas vajadzības un prasības; darīt zināmas, paust, pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru darba, ekonomiskās, aroda un citas sociālās likumīgās tiesības un intereses.

magma tirdzniecības darbinieku atsauksmes

Arodbiedrības biedram ir tiesības: saņemt arodbiedrības aizstāvību un atbalstu savu ekonomisko, profesionālo, sociālo tiesību un interešu aizsardzībā, juridisko palīdzību darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos, to izskatīšanā valsts institūcijās un sarunās ar darba devēju; saņemt jebkādu informāciju par arodbiedrības darbību; piedalīties arodbiedrības apmācībās; arodbiedrības biedriem ir iespēja iegādāties polisi veselības apdrošināšanai un nelaimes gadījumiem.

Arodorganizācija Arodorganizāciju var izveidot ne mazāk kā trīs biedri.

magma tirdzniecības darbinieku atsauksmes

Jo vairāk pašvaldībā ir arodbiedrības biedru, jo vieglāk risināt sarunas ar darba devēju un noslēgt darba koplīgumu. Kā kļūt par arodbiedrības biedru Ja pašvaldībā jau ir arodorganizācija — uzmeklē savas pašvaldības arodorganizācijas vadītāju!

Darba piedāvājumi

Ja pašvaldībā nav arodorganizācijas — LPDA kontakti mājaslapā: www. Nāc un iesaisties arodbiedrībā!

magma tirdzniecības darbinieku atsauksmes

Kopā mēs panāksim vairāk!