Naudas pārskaitījumi, lai nopelnītu kā, Kur tad bija problēmas?


naudas pārskaitījumi, lai nopelnītu kā

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome Ģirts Naudas pārskaitījumi, jurists Nosūtot rīkojumu kredītiestādei par parādnieka naudas līdzekļu apķīlāšanu, tiesu izpildītājs rīkojumā norāda parādnieka bankas kontā saglabājamo minimālo naudas līdzekļu apmēru mēnesī atbilstoši parāda veidam.

Pildot rīkojumu, kredītiestāde ievēro saglabājamo naudas līdzekļu apmēru, bet bankas kontā atlikušos naudas līdzekļus pārskaita uz tiesu izpildītāja depozīta kontu.

naudas pārskaitījumi, lai nopelnītu kā

Savukārt tiesu izpildītājam saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma Ja tiesu izpildītājs naudas līdzekļus ir pārskaitījis piedzinējam, tad šos naudas līdzekļus atgūt nebūs iespējams. Lai nākotnē izvairītos no šādas situācijas, parādniekam, zinot, ka mēnesī var ienākt ne tikai alga par iepriekšējo mēnesi, lai nopelnītu kā arī par kārtējo mēnesi, ir laikus jāinformē par to tiesu izpildītājs, kura lietvedībā atrodas izpildu lieta.

naudas pārskaitījumi, lai nopelnītu kā

Norādāms, ka parādniekam ir pienākums tiesu izpildītājam sniegt informāciju par savu mantisko stāvokli, kā arī informēt tiesu izpildītāju par summām, uz kurām saskaņā ar Civilprocesa likuma Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.