Piemaksas aprēķināšanas iespēja, Piemaksu kontroles nosacījumi - kā izveidot? - Visma Community


Piedāvāju papildu ienākumus internetā

Darba samaksa un piemaksas Darba samaksa Darbiniekam ir tiesības saņemt regulāru atlīdzību par darbu — darba samaksu. Darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu, kura ietver darba algu un normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas un jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu.

Laika algas sistēmu vai akorda algas sistēmu, kā arī piemaksu un prēmiju sistēmu uzņēmumā darba devējs organizē atbilstoši normatīvajiem aktiem un darba koplīgumam. Laika algu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma.

rentablus signālus binārām opcijām

Akorda algu aprēķina atbilstoši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts. Darba devējam ir pienākums noteikt vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par tādu pašu darbu vai vienādas vērtības darbu.

Darba devējam ir jānodrošina darbiniekiem alga, kas nav mazāka par  valsts noteikto minimumukā arī no šīs darba samaksas  valsts budžetā   Iedzīvotāju ienākuma nodoklis IIN  un  Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI.

Darba samaksa un piemaksas

Ja darba devējs par pilna laika darbu Jums maksā mazāk par piemaksas aprēķināšanas iespēja noteikto minimālo darba algu, tas ir pārkāpums, par kuru jāziņo Valsts darba inspekcijai VDI. Šim nolūkam varat izmantot bezmaksas e-pakalpojumu portālā Latvija. Papildus informāciju par Jūsu darba devēja veikto sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru var aplūkot arī portālā Latvija.

kā atrast signālu iespējām

Piemaksas Piemaksas apmēru nosaka darba līgumā. Darba likuma Darba devējam no piemaksām tāpat kā no pamatalgas ir jāaprēķina nodokļi. Darba samaksas izmaksa Darba devējam ir pienākums izmaksāt darba samaksu ne piemaksas aprēķināšanas iespēja kā 2 reizes mēnesī, ja darbinieks un darba devējs nav vienojušies par darba samaksas izmaksu reizi mēnesī. Ja darba samaksas izmaksas diena sakrīt ar nedēļas atpūtas dienu vai svētku dienu, darba samaksu jāizmaksā pirms attiecīgās dienas.

robotu tirdzniecības diagramma

Darbiniekam ir tiesības darba samaksu saņemt skaidrā naudā. Darba devējam ir tiesības izmaksāt darba samaksu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu tikai tad, ja darbinieks un darba devējs par to ir noteikti vienojušies.

Microsoft Dynamics NAV - progresīvs algu un personāla vadības risinājums

Kopā ar izmaksāto darba samaksu darbiniekam ir tiesības no darba devēja saņemt darba samaksas aprēķinu, kurā norādīta izmaksātā darba samaksa, ieturētie nodokļi un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī nostrādātās stundas, tajā skaitā virsstundas, nakts laikā un svētku dienās nostrādātās stundas.

Pēc darbinieka pieprasījuma darba devējam ir pienākums šo aprēķinu izskaidrot.

tirdzniecības signālu modeļi