Priekšu un iespējas ir


priekšu un iespējas ir

Kādos diennakts laikos un pērkot kriptas visefektīvāk lietot Vecākiem ir īpaša loma lasīšanas prasmes veidošanā — lasot bērniem no mazotnes priekšā, tā veicinot noturīgu interesi par lasīšanu turpmākajā dzīvē.

Lasītprasmei ir izšķirīga nozīme bērna izglītībā gūtajām sekmēm un vēlāk sasniegumiem profesionālajā priekšu un iespējas ir. Mūsdienās pētījumi rāda, ka bērnu un pusaudžu vidū mazinās lasīšanas aktivitāte, mainoties lasīšanas ieradumiem, tehnoloģijām, formātiem un saturam, kas tiek lietoti.

priekšu un iespējas ir

Eiropas Komisijas Starptautisko apsekojumu rezultāti PISA, liecina, ka vidējie lasīšanas rādītāji 15 gadus vecu skolēnu vidū ir saglabājušies nemainīgi. Aptuveni vienai piektajai daļai skolēnu vērojamas lasīšanas grūtības.

priekšu un iespējas ir

Tādējādi Eiropas Komisijas mērķis ir attīstīt lasīšanas prasmes gan visā izglītības saturā, gan agrīnā vecumā pirmsskolas izglītībā un ģimenes sistēmā European Comission, Pirmā lasīšanas pieredze Pirmo lasīšanas pieredzi bērni apgūst no savu vecāku un citu aprūpē iesaistīto personu — vecvecāku, vecāko brāļo un māsu, aukļu lasīšanas paradumiem.

Ja vecākiem ir pozitīva attieksme par lasīšanu, un tie savam bērnam jau no mazotnes regulāri lasa priekšā, tad arī bērnam izveidojas pozitīvāka pirmā lasīšanas pieredze un attieksme par lasīšanu kopumā.

priekšu un iespējas ir

Tas apstiprina arī citu pasaulē izpētīto, ka tie vecāki, kuriem pašiem bērnībā nepietiekoši lasīts priekšā vai nav lasīts nemaz, tendēti arī saviem bērniem reti lasīt priekšā. Bez tam mazāk priekšā lasa tie vecāki, kuriem ir zemāks izglītības un ienākumu līmenis.

Tādejādi veidojas sakarību loks — vecāki lasa nepietiekami priekšā bērniem, tiem ir nepietiekoša lasītprasme un līdz ar to vājākas sekmes skolā, sekojoši mazākas iespējas iegūt labu darbu, un šiem bērniem, vēlāk pieaugot, ir tendence lasīt nepietiekoši priekšā saviem bērniem.

priekšu un iespējas ir

Šobrīd vecākiem vēl nav izveidojusies izteikta asociācija, ka lasīšana un lasītprieks ir cieši saistīts ar bērna akadēmiskajiem panākumiem vēlāk nākotnē. Kāpēc jālasa priekšā bērniem? Mūsdienu sabiedrība nav iedomājama bez labām lasītprasmēm, jo informācija tiek gūta, izmantojot dažādus teksta formātus — interneta ziņu platformas, grāmatas, žurnālus u.

priekšu un iespējas ir

Tādējādi ir svarīgi veidot priekšu un iespējas ir par to, ka lasītprasmes attīstīšana jāveicina jau no agrīna mazotnes un jāsāk ir ar intereses veidošanu par lasīšanu. Kamēr bērns apgūst valodas pamatus, vecāki var radīt viņā noturīgu interesi par lasīšanu, paši regulāri lasot viņam priekšā pasakas, stāstus, dzejoļus un citu vecumam atbilstošu saturu.